sounds of animals and birds
मराठी जग

Sounds of Animals and Birds | पशुपक्ष्यांचे आवाज :

Sounds of Animals and Birds in Marathi | पशुपक्ष्यांचे आवाज

प्राणी प्राण्यांचे आवाज पक्षी पक्ष्यांचे आवाज
सिंह गर्जना पक्षी किलबिल
मांजर माँव-माँव पोपट विठू-विठू
घोडा खिंकाळी कोकिळा कुहू-कुहू
शेळी बें-बें चिमणी चिव-चिव
वाघ डरकाळी कोंबडा बांग/  आरवणे
हत्ती चित्कार कावळा काव-काव
कुत्रा भुंकणे मोर केकाराव
गाय हंबरणे बदक पॅक-पॅक
बेडूक डराँव-डराँव कबुतर गुटर्रगू
साप फुत्कारणे टिटवी ट्वी -ट्वी
कोल्हा कुई-कुई घुबड घुत्कारणे
म्हैस रेकणे ससाणा चित्कारणे
उंट रेकणे भुंगे गुंजराव
माकड चीं-चीं/ भुभु:कार डास/ माशी गुणगुणणे
गाढव चरेकणे हंस कलरवणे

सर्वनामाचे प्रकार : सर्वनामाचे मुख्य सहा प्रकार आहेत. १] पुरुषवाचक सर्वनाम … अधिक जाणून घ्या…

इतर लिंक्स :
➥ मराठी रंग :
➦ विशेषण व विशेषणाचे प्रकार
➥ सर्वनामाचे प्रकार

Animal sounds birds, sounds made by animals and birds, animal & birds sounds, Animal Sounds in Marathi, What is the sound of animals and birds?, What is the sound of all birds?, What is the sound of animals called?, How do you make animal sounds? written sounds of animals in marathi, how to write goat sound in marathi, peacock sound name in marathi, animal sounds
marathi animal, lion sound in marathi, parrot sound in marathi, badak sound in marathi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *