Collective nouns
मराठी जग

Collective Nouns in Marathi| समूह दर्शक नावे

Collective Nouns in Marathi| समूह दर्शक नावे (Samuh Darshak) : नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखात समूह दर्शक किंवा समूह सूचक नावे म्हणजे काय ते पाहणार आहोत. समूह वाचक नामाची व्याख्या (collective noun definition) आणि त्या प्रकारात येणारे शब्द पाहणार आहोत. समूह दर्शक नामे : या लेखात आपण समूह सूचक नावे म्हणजे काय? (what is […]