idioms meaning in marathi
मराठी जग

Idioms meaning in Marathi | मराठी वाक्प्रचार व अर्थ

Idioms meaning in marathi : 300+ List of Marathi Vakprachar | मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ. वाक्प्रचार (Phrases in Marathi) : बऱ्याच वेळा जेंव्हा मोठ्या व्यक्ती बोलत असतात किंवा, एखाद्या भाषेचा जाणकार व्यक्ती बोलत असतो तेंव्हा ते अशा शब्दांचा उपयोग करतात की त्यांचा अर्थ आपल्याला माहित नसतो. ते शब्द ऐकलेले असतात पण त्यांचा अर्थ आपल्याला […]