Marathi jag
मराठी जग

मराठी जग | Marathi Jag

➤ भारतातील प्रमुख १० भाषांपैकी मराठी एक भाषा आहे. मराठी मातृभाषा असणाऱ्या लोकसंख्येनुसार मराठी ही जगातील १६वी व भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाची प्रथम बोलीभाषा आहे.➤ कोणत्याही भाषेची सुरुवात ही अक्षरा पासून होते. अक्षरा पासून शब्द बनतात, शब्दांपासून वाक्य आणि वाक्यांपासून भाषा बनते. कोणतीही भाषा अगदी अस्खलित बोलता व लिहिता येण्यासाठी त्या भाषेचे व्याकरण माहित असणे आवश्यक […]