marathi mhani
मराठी जग

Proverbs meaning in Marathi | मराठी म्हणी व अर्थ-2

400+ मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ -Proverbs in Marathi with meaning :

400+ Proverbs with Marathi meaning (Proverbs meaning in Marathi) | मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ : मराठी भाषेत तश्या बऱ्याच म्हणी आहेत. या म्हणींन मध्ये त्या-त्या प्रादेशिक बोली भाषेनुसार त्यांच्या शब्दात बदल होतो, पण त्याच्या मागचा त्यांचा अर्थ किंवा आशय मात्र सारखाच असतो. म्हणींचा अर्थ हा त्या संभाषणातील वाक्यांच्या अर्थानुसार थोडा-फार बदलतो. स्मार्ट-स्कूल ने येथे ४०० हुन अधिक म्हणी व त्यांचा अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

➤मराठी भाषेतील म्हणी :

क्र. मराठी म्हणीम्हणींचा अर्थ
२०१.जानवे घातल्याने ब्राह्मण होत नाहीबाह्य देखाव्याने कोणी ज्ञानी होत नाही.
२०२.जारात तुरी भट भटणीला मारीकाल्पनिक गोष्टीवरुन उगाचच भांडण करणे
२०३.जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळेजेंव्हा दुसऱ्याच्या स्थितीत आपण जातो तेव्हा तिचे खरी माहिती आपल्याला कळते.
२०४.ज्या गावच्या बोरी, त्या गावच्या बाभळीएकच प्रकारचा स्वभाव असलेल्या व्यक्तींनी एकमेकांची उणिवा काढण्यात अर्थ नसतो.
२०५.जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धरीमातेकडून बालकावर सुसंस्कार होतात म्हणून ते भविष्यात कर्तुत्ववान होते.
२०६.जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाहीकाही माणसांचा मूळचा स्वभाव आयुष्यात कधीच बदलत नाही.
२०७.जीत्या हुळहुळे आणि मेल्या कानवलेजिवंतपणी दुर्लक्ष करायचे व मेल्यावर त्याचे कोड कौतुक करायचे.
२०८.जे न देखे रवि ते देखे कवीजे सूर्य पाहू शकत नाहीत ते कवी त्याच्या कल्पनेने पाहू शकतो.
२०९.जो गुळाने मरतो त्याला विष कशास ?जेथे गोड बोलून काम होते तेथे विषारी उपाय कशाला करायचे.
२१०.ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळीजो आपल्यावर उपकार करतो त्याच्या उपकाराचे गुणगान करावे.
२११.ज्याचे करावे बरे तो म्हणतो माझेच खरेएखाद्याचे चांगले करायला जावे तर तो आपला विरोध करून स्वतःचाच हेका पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो.
२१२.ज्याचे खावे मीठ त्याचे करावे निटजो आपल्यावर उपकार करतो त्याचे नेहमी चांगले चिंतावे.
२१३.ज्याच्या हाती ससा, तो पारधीज्याच्या हाती वस्तू असते त्याला दुसऱ्याच्या कर्तृत्वाचे श्रेय बहाल केले जाते.
२१४.झाकली मूठ सव्वा लाखाचीकधी-कधी विचित्र गोष्टी झाकलेल्याच बऱ्या.
२१५.टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाहीकष्ट सोसल्याशिवाय कोणाला मोठेपण येत नाही.
२१६.टिटवी देखील समुद्र आटवितेसामान्य वाटणारा माणूस देखील प्रसंगी महान कार्य करू शकतो.
२१७.डोंगर पोखरून उंदीर काढणेप्रचंड परिश्रम केल्यानंतरही थोडेच यश प्राप्त होणे.
२१८.डोळ्यात केर आणि कानात फुंकरआजार एका जागी व उपचार मात्र दुसऱ्याच जागी.
२१९.ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला वाण नाही पण गुण लागलावाईट माणसाच्या सहवासामध्ये चांगला माणूसही बिघडला जाऊ शकतो.
२२०.ढेकणाच्या संगे हिरा जो भंगला, कुसंगे नाडला साधू तैसावाईट संगतीचे परिणाम हे नेहमी वाईटच असतात.
२२१.तंटा मिटवायला गेला, गव्हाची कणिक करून आलाभांडण मिटविण्याऐवजी उलट हे भडकावणे.
२२२.तट्टाला टूमणी, तेजीला इशारतजी गोष्ट मूर्खाला शिक्षेने ही समजत नाही ती शहाण्याला केवळ इशाऱ्याने समजते.
२२३.तरण्याचे कोळसे, म्हातार्‍याला बाळसेएखाद्या गोष्टींमध्ये अगदी विरुद्धभास असणे.
२२४.तळे राखी तो पाणी चाखीज्याच्याकडे एखादे काम सोपवले आहे, त्याने त्याचा थोडा फायदा करून घेणे.
२२५.ताकापुरते रामायणएखाद्याकडून आपले काम होईपर्यंत त्याची स्तुती करत राहणे.
२२६.तू दळ माझे आणि मी दळतो गावच्या पाटलाचेआपले काम दुसऱ्याने करावे आपण मात्र भलत्याचेच काम करावे.
२२७.तीथ आहे तर भट नाही, भट आहे तर तीथ नाहीएक गोष्ट उपलब्ध असली तरी तिच्या जोडीला आवश्यक ती गोष्ट उपलब्ध नसणे.
२२८.तीन दगडात त्रिभुवन आठवतेसंसार केल्यावरच त्यातले खरे मर्म कळते.
२२९.तुकारामबुवांची मेखकाहीही न सुटणारी गोष्ट.
२३०.तेरड्याचा रंग तीन दिवसकोणत्याही गोष्टीचा ताजेपणा किंवा नवलाई हा थोड्या वेळपर्यंतच राहतो.
२३१.तेल गेले तूप गेले, हाती राहिले धुपाटणेउपयोगी दोन गोष्टीमधून आपल्या मूर्खपणामुळे एकही गोष्ट साध्य न होणे.
२३२.तोंड दाबून बुक्यांचा मारएखाद्याला विनाकारण शिक्षा करणे आणि त्याला त्याबद्दल तक्रार करण्याची संधीही न देणे.
२३३.तोबऱ्याला पुढे, लगामाला पाठीमागेखायला पुढे आणि कामाला मागे असणे.
२३४.थेंबे थेंबे तळे साचेछोट्या-छोट्या बचतीने हि कालांतराने मोठा संचय जमा होतो.
२३५.थोरा घराचे श्वान सर्व देती मानमोठ्या माणसांचा आश्रयात असणाऱ्या व्यक्तीला कारण नसतानाही मोठेपणा दिला जातो.
२३६.दगडापेक्षा वीट मऊमोठ्या संकटापेक्षा लहान संकट कमी त्रासदायक असणे.
२३७.दस की लकडी एक्का बोजासर्वानी थोडा हातभार लावल्यास मोठे कामही सहज पूर्ण होते.
२३८.दहा गेले, पाच उरलेआयुष्य कमी उरणे.
२३९.दाखविलं सोनं हसे मुल तान्हंपैशाचा मोह प्रत्येकालाच असतो, म्हणून पैशाची लालूच दाखविताच कामे झटकन होतात.
२४०.दात आहेत तर चणे नाहीत, चणे आहेत तर दात नाहीतएक गोष्ट अनुकूल असली तरी तिच्या जोडीला आवश्यक असणारी गोष्ट अनुकूलन नसणे.
२४१.दात कोरून पोट भरत नाहीमोठ्या व्यवहारात थोडीशी काटकसर करून काही उपयोग होत नाही.
२४२.दाम करी काम, बिवी करी सलामपैसे खर्च केले की कोणतेही काम होते.
२४३.दिल चंगा तो कथौटी में गंगाआपले मन पवित्र असल्यास पवित्र गंगा आपल्याजवझालेळ असते.
२४४.दिल्ली तो बहुत दूर हैझालेल्या कामाच्या मानाने खूप काम बाकी असणे
२४५.दिवस बुडाला मजूर उडालारोजाने व मोलाने काम करणारा त्याची कामाची वेळ संपते ना संपते तोच तो निघून जाणार.
२४६.दिव्याखाली अंधारमोठ्या माणसातदेखील अवगुण असतात .
२४७.दुधाने तोंड भाजले, कि ताकपण फुंकून प्यावे लागतेएखाद्या बाबतीत चूक झाली , की प्रत्येक गोष्टीत सावधगिरी बाळगावी लागते .
२४८.दुभत्या गाईच्या लाथा गोडज्याच्या कडून फायदा होतो, त्याचा त्रासदेखील मनुष्य सहन करतो.
२४९.दुरून डोंगर साजरेकोणतीही गोष्ट लांबून चांगली दिसते; परंतु जवळ गेल्यावर तिचे खरे रूप कळते.
२५०.दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते; पण आपल्या डोळ्यातले मुसळ दिसत नाहीदुसऱ्याचा लहानसा दोष आपल्याला दिसतो; पण स्वार्थामुळे स्वतःचे अवगुण दिसत नाहीत .
२५१.दृष्टीआड सृष्टीआपल्या नजरे मागे जे चालते त्याकडे लक्ष देऊ नये
२५२.देखल्या देवा दंडवतसहज दिसले म्हणून विचारपूस करणे.
२५३.देणे कुसळांचे घेणे मुसळाचेपैसे थोडे आणि काम खूप .
२५४.देव तारी त्याला कोण मारी ?देवाची कृपा असेल तर आपले कोणीही वाईट करू शकत नाही.
२५५.दैव नाही लल्लाटी, पाऊस पडतो शेताच्या काठीनशिबात नसेल तर जवळ आलेली संधी सुद्धा दूर जाते.
२५६.देश तसा वेशपरिस्थितीप्रमाणे वागणे बदलणे .
२५७.दैव आले द्यायला अन् पदर नाही घ्यायलानशिबाने मिळणे पण घेता न येणे
२५८.दैव उपाशी राही आणि उद्योग पोटभर खाईनशिबावर अवलंबून असणाऱ्यांना काहीच मिळत नाही पण काम करणारा कधीच उपाशी राहत नाही
२५९.दैव देते आणि कर्म नेतेनशिबामुळे सगळे मिळणे पण स्वतःच्या कृत्यामुळे सगळे गमावणे .
२६०.नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे. काही लोकांना कितीही समजावून सांगितले तरी काही उपयोग नसतो .
२६१.दोन मांडवांचा वऱ्हाडी उपाशीदोन वस्तूंवर अवलंबून असणाऱ्या चे काम होत नाही.
२६२.धनगराची कुत्रे लेंड्यापाशी ना मेंढ्यापाशीकाहीच कामाचे नसणे.
२६३.धर्म करता कर्म उभे राहतेएखादी चांगली गोष्ट करत असताना अनेकदा त्यातून चुकीची गोष्ट निष्पन्न होते .
२६४.धार्याला (मोरीला) बोळा व दरवाजा मोकळाछोट्या गोष्टीकडे लक्ष्य देणे परंतु मोठी कडे लक्ष्य न देणे
२६५.धिटाई खाई मिठाई, गरीब खाई गचांड्यावाईट लोकांचे काम सहज होते तर गरिबांना खूप प्रयत्न करावे लागते.
२६६.न कर्त्याचा वार शनिवारएखादे काम करायचे नसते तोवेगवेगळी करणे देवून ते करायचे टाळतो .
२६७.नऊ दिवसकोणत्याही नवीन गोष्टीच महत्व काही काळ टिकून कालांतराने कमी होते .
२६८.नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्नेचुकीचं काम करणाऱ्यांच्या मार्गात एक सारख्या अनेक अडचणी येतात
२६९.नदीचे मूळ आणि ऋषीचे कूळ पाहू नयेनदीचे उगमस्थान व ऋषीचे कूळ शोधायला जाऊ नये कारण त्यात काहीतरी दोष असतोच.
२७०.नाक दाबले, की तोंड उघडतेएखाद्या माणसाच्या कमजोरी चा फायदा घेऊन हवे ते काम करून घेणे .
२७१.नाकापेक्षा मोती जडमालकापेक्षा नोकर वरचढ असणे
२७२.नावडतीचे मीठ आळणीआपल्या विरोधात असणाऱ्या माणसाने कितीही चांगली गोष्ट केली तरी ती वाईटच दिसते
२७३.नागव्यापाशी उघडा गेला, सारी रात्र हिवाने मेलाआधीच दरिद्री असणाऱ्याकडे मदत मागणे .
२७४.नागिन पोसली आणि पोसणाराला डसलीवाईट माणसाशी कितीही चांगले वागले तर ते आपल्याशी वाईटच वागणार
२७५.नागेश्वराला नागवून सोमेश्वराला वात लावणेएकाला फसवून दुसऱ्याला मदत करणे
२७६.नाचता येईना अंगण वाकडेआपल्याला एखादे काम करता येत नसेल तेव्हा आपला कमीपणा लपविण्यासाठी त्या गोष्टीत दोष दाखवणे
२७७.नाव देवाचे आणि गाव पुजाऱ्याचेदेवाचे नाव घेऊन स्वार्थ जपणे.
२७८.नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळानाव मोठे लक्षण छोटे .
२८०.नाही पण जण्याची तरी असावीएखादी वाईट कृत्य करताना म्हणाला काही वाटले नाही तरी जगाला काय वाटेल याचा विचार करावा
२८१.निंदकाचे घर असावे शेजारीनिंदा करणारा माणूस आसपास असल्यामुळे आपल्याला आपले दोष कळतात
२८२.नेसेन तर पैठणी (शालू) च नेसेन, नाही तर नागवी बसेनअतिशय हट्टीपणाचे वर्तन करणे
२८३.पडलेले शेण माती घेऊन उठतेएखाद्या चांगल्या माणसावर काहीतरी दोष आला की त्याने किती जरी निवारण केले तरी त्याच्या चारित्र्यावर डाग राहतोच
२८४.पदरी पडले पवित्र झालेकोणती गोष्ट एकदा स्वीकारली कि तिला नाव ठेवणे योग्य नसते
२८५.पळसाला पाने तीनचसगळीकडे एक सारखीच परिस्थिती असणे
२८६.पाचामुखी परमेश्वरजास्त लोक म्हणतील तेच खरे मानावे
२८७.पाची बोटे सारखी नसतातसगळ्या माणसांचा स्वभाव वेगवेगळा असतो
२८८.पाप आढ्यावर बोंबलतेपाप लपून राहत नाही
२८९.पायलीची सामसूम चिपट्याची धामधूमजिथे मोठी शांत असतात तेथे छोटे वरचढ असतात
२९०.पायाची वाहन पायीच बरीमूर्ख माणसाला अधिक सन्मान दिला तर तो जास्त मूर्खपणा करतो.
२९१.पाहुनी आली आणि म्होतुर लावून गेलीपाहुणे म्हणून येणे आणि तोटा करून जाणे
२९२.पी हळद नि हो गोरीकोणत्याही गोष्टीत उतावळेपणा करणे
२९३.पुढच्याच ठेच मागचा शहाणापुढच्याच्या अनुभवावरून आपण बोध घेतो व सावधपणे वागतो.
२९४.पुढे तिखट मागे पोचटदिसायला फार मोठी असणे पण प्रत्यक्षात तसे नसणे.
२९५.पुत्र मागण्यास गेली भ्रतार (नवरा) घालवून आलीफायदा करून घेण्यासाठी जाणे परंतु स्वतःचेच नुकसान येणे.
२९६.पै दक्षिण लक्ष प्रदक्षिणापैसा कमी आणि काम जास्त असणे.
२९७.पोटी कस्तुरी वासासाठी फिरे भिरीभिरीस्वतः जवळच असणारी वस्तू शोधण्यासाठी सर्वकडे फिरणे.
२९८.पोर होई ना व सवत सहिनाआपल्याकडून होत नाही व दुसऱ्यालाही करू द्यायचे नाही अशी स्थिती असणे.
२९९.फासा पडेल तो डाव राजा बोलेल तो न्यायराजाने दिलेला न्याय मन सारखा नसला किंवा चुकीचा जरी असला तरी तो मानावा लागतो.
३००.फुटका डोळा काजळाने साजरा करावाआपल्यातील दोष, जो सुधारू शकत नसेल तर तो लपवता येईल तितका लपवावा.

Marathi Numbers in words | Marathi Ank | मराठी अंक

Proverbs meaning in Marathi :

क्र. मराठी म्हणीम्हणींचा अर्थ
३०१.फुल ना फुलाची पाकळीवास्तविक देण्याचे सामर्थ्य नसते, तेंव्हा त्यापेक्षा खूप कमी देऊन मन राखणे.
३०२.फुले वेचली तिथे गोवर्या वेचणेजेथे आनन्द उपभोगला तेथे दुःख भोगणे
३०३.बकरीचे शेपूट माशाही वारीना व लाजही राखीनाकाहीच उपयोग नसणारी वस्तू
३०४.बळी तो कान पिळीबलवान मनुष्य दुसऱ्यांवर हुकूम गाजवतो
३०५.बाप तसा बेटाबापासारखे गुण मुलात असणे
३०६.बाप से बेटा सवाईवडिलांपेक्षा मुलगा अधिक हुशार असणे
३०७.बारक्या फणसाला म्हैस राखणज्याच्या पासून धोका आहे त्याच्याकडेच संरक्षणाची जबाबदारी देणे
३०८.बावळी मुद्रा देवळी निद्रादिसण्यास मूर्ख पण व्यवहारत हुशार माणूस
३०९.बुडत्याला काडीचा आधारमोठ्या संकटाच्यावेळी मिळालेली थोडीशी मदतसुद्धा महत्त्वाची ठरते
३१०.बैल गेला आणि झोपा केलाएखादी गोष्ट होऊन गेल्यावर तिचे निवारण करण्यासाठी केलेली तजवीज ही व्यर्थ ठरते
३११.बोडकी आली व केस कर झालीविधवा स्त्रीच लग्न होणे
३१२.बोलेल तो करेलनुसती बडबड करणाऱ्याकडून काहीही काम होऊ शकत नाही
३१३.भटाला दिली ओसरी भट हातपाय पसरीएखाद्याला आश्रय दिला तर तो समाधान न मानता जास्त फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो
३१४.भरवशाच्या म्हशीला टोणगाआपण ज्या व्यक्तीवर जास्त विश्वास ठेवतो अशाच व्यक्ती कडून विश्वासघात होतो
३१५.भागीचे घोडे की किवणाने मेलेभागीदारीत असणाऱ्या गोष्टीचा उपयोग सर्वच घेतात काळजी मात्र कोणीच घेत नाही
३१६.भिंतीला कान असतातगोष्ट कितीही गुप्त ठेवली तरी ती उघड होतेच
३१७.भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस बिद्रीकाही कारण नसताना घाबरणे
३१८.भीक नको पण कुत्रा आवरमनात नसले तर मदत करू नये परंतु निदान आपल्या कार्यात अडथळा आणू नये अशी परिस्थिती
३१९.भीड भिकेची बहीणघाबरून नकार देण्याचे टाळले तर शेवटी आपणावर भीक मागण्याची पाळी येणे
३२०.मऊ सापडले म्हणून कोपराने खणू नयेकोणाच्याही चांगुलपणाचा दुरुपयोग करू नये
३२१.मन जाणे पाप आपणआपण केलेले पाप दुसऱ्याला माहिती नसले तरी आपल्याला माहिती असतेच
३२२.मन राजा मन प्रजाएखादे काम सांगणारे आपले मनच आणि करणारे पण मनच
३२३.मनात मांडे पदरात धोंडेकेवळ मोठ मोठ्या योजना करणे परंतु प्रत्यक्षात पदरात काहीही न पडणे अशी स्थिती
३२४.मनी वसे ते स्वप्नी दिसेज्या गोष्टींचा आपण सतत विचार करतो तीच गोष्ट आपल्याला स्वप्नात दिसते
३२५.मल्हारी माहात्म्यचुकीच्या ठिकाणी चुकीची गोष्ट करणे .
३२६.मांजरीचे दात तिच्या पिल्लाला लागत नाहीआई वडिलांच्या बोलण्याचा मुलांवर वाईट परिणाम होत नाही
३२७.माणकीस बोललं, झुणकीस लागलंएकाला बोललेलं दुसऱ्याला लागणे
३२८.मानेवर गळू आणि पायाला जळूआजार एक आणि उपाय दुसराच
३२९.मामुजी मेला अन् गांव गोळा झालाछोट्याशा गोष्टीचा बाजार करणे
३३०.मारुतीची शेपूटवाढत जाणारे काम
३३१.मुंगीला मिळाला गहू कुठे नेऊ अन् कुठे ठेवूछोट्याशा गोष्टीचा प्रमाणापेक्षा जास्त आनंद साजरा करणे
३३२.मुंगीला मुताचा पूरलोकांना छोटस संकट ही खूप मोठं वाटते
३३३.मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतातलहान वयातच व्यक्तीचे गुण व अवगुण कळतात
३३४.मूर्ख लोक भांडते वकील घरी बांधतेदोन मूर्ख लोकांच्या भांडणाचा फायदा तिसऱ्याला होतो
३३५.रडत राऊत रडत राव घोड्यावर स्वारएखायाची इच्छा नसताना जबाबदारी त्याच्या अंगावर पडणे
३३६.म्हशीला मणभर दूधएखादा व्यक्ती मेल्यानंतर त्याचे गुणगान करणे
३३७.यथा राजा तथा प्रजासर्वसामान्य लोक नेहमी मोठ्या किंवा वरिष्ठ लोकांचे अनुकरण करतात
३३८.या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करणेफसवाफसवी करणे
३३९.ये रे कुत्र्या खा माझा पायआपण होऊन संकट आपल्यावर ओढवून घेणे
३४०.रंग जाणे रंगारीज्याचे ज्ञान त्यालाच माहित
३४१.राईचा पर्वत करणेमूळ गोष्ट अगदी क्षुल्लक असताना तिचा वरचढ करून सांगणे.
३४२.राज्याचे घोडे आणि खासदार उडेवस्तू एकाची आणि मिजास मात्र दुसऱ्याचीच.
३४३.रात्र थोडी सोंगे फारकामे भरपूर पण वेळ थोडा असणे.
३४४.रामाशिवाय रामायण कृष्णाशिवाय महाभारतमुख्य गोष्ट सोडून बाकी सर्व काही सांगणे.
३४५.येरे माझ्या मागल्याचांगल्या अर्थाने केलेला उपदेश सोडून पूर्वीप्रमाणेच चुकीचे वागणे.
३४६.रोज मरे त्याला कोण रडेतीच ती गोष्ट वारंवार होऊ लागली म्हणजे तिच्यातील महत्व निघून जाते.
३४७.लंकेत सोन्याच्या विटादुसरीकडे कितीही फायद्याची गोष्ट असली तरी तिचा आपल्याला उपयोग नसतो.
३४८.लकडी दाखविल्या शिवाय मकडी वळत नाहीभीती किंवा धाक दाखवल्या शिवाय शिस्त लागत नाही.
३४९.लग्नाला गेली आणि बारशाला आलीअतिशय उशिराने पोहोचणे.
३५०.लग्नाला वीस तर वाजंत्री ला तीसमुख्य कार्य सोडून उप कार्यालाच खर्च अधिक करणे.
३५१.लाज नाही मला कोणी काही म्हणानिर्लज्ज मनुष्य दुसऱ्याच्या बोलण्याची पर्वा करत नाही
३५२.लेकी बोले सुने लागेएखाद्याला असे बोलणे जे दुसऱ्याला लागेल
३५३.लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाणलोकांना उपदेश करायचा आणि स्वता त्याच्या उलट वागायचे
३५४.वरातीमागून घोडे वेळ निघून गेल्यानंतर काम करणे
३५५.वळणाचे पाणी वळणावर जाणेनिसर्गाच्या नियमाप्रमाणे ज्या गोष्टी व्हायच्या त्या होतातच
३५६.वाघ म्हटले तरी खातो आणि वाघोबा म्हटले तरी खातोचवाईट व्यक्तीला वाईट म्हणा किंवा चांगले म्हणा तो त्रास द्यायचा तो देणारच
३५७.वारा पाहून पाठ फिरविणेपरिस्थिती पाहून वागणे
३५८.वासरात लंगडी गाय शहाणीमूर्ख माणसामध्ये कमी ज्ञान असणारा श्रेष्ठ असतो
३५९.वाहत्या गंगेत हात हात धुणे किंवा आपल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणेअनुकूल परिस्थितीत आपला होईल तो फायदा करून घेणे
३६०.विंचवाचे बिऱ्हाड पाठीवरगरजेच्या वस्तू घेऊन फिरणे
३६१.विचाराची तूट तेथे भाषणाला उतमूर्ख लोकांच्या गर्दीत नुसती योग्य वेळेत बडबड असते
३६२.विशी विद्या तिशी धनयोग्य वेळेत केलेल्या कामावरून एखाद्याच्या कर्तुत्वाचा अंदाज बांधता येतो
३६३.विश्वासही ठेवला घरी चारी सुना गरवार करीविश्वास तोडणे
३६४.शहाण्याला शब्दाचा मारशहाण्या माणसाला त्याच्या चुकीबद्दल समजावून सांगितले तरी कळते
३६५.शितावरून भाताची परीक्षावस्तूच्या लहान भागावरून त्या संपूर्ण वस्तूची माहिती करून घेणे
३६६.शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटीचांगल्या कामातून चांगल्याच गोष्टी उत्पन्न होतात
३६७.शेजी देईल काय आणि मन धायेल काय ?शेजारणीने एखादा पदार्थचांगल्या मानाने करून दिला तरीच आपल्या मनाची तृप्ति होऊ शकत नाही
३६८.शेजीबाईची कढी, धावधाव वाढीदुसऱ्याची वस्तू घेऊन एखाद्यावर उपकार करणे
३६९.शेरास सव्वाशेरएखाद्याला त्याच्यापेक्षा वरचढ माणूस भेटणे
३७०.श्रीच्या मागोमाग ग येतोसंपत्तीसोबत गर्वपण येतो
३७१.संग तसा रंगसंगती प्रमाणे वागणूक असणे
३७२.संन्याशाच्या लग्नाला शेंडीपासून सुरुवातएखाद्या गोष्टीची सुरुवात मुळापासून करणे
३७३.सगळेच मुसळ केरात महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाल्याने घेतलेली सगळी मेहनत वाया जाणे
३७४.समर्थाघरचे श्वान त्याला सर्व देती मानमोठा च्या घरच्या छोट्या व्यकयीलाही मान द्यावा लागतो
३७५.सरड्याची धाव कुंपणापर्यंतचप्रत्येकाच्या कामास त्याची शक्ती व कुवत यांची मर्यादा पडते
३७६.सांगी तर सांगी म्हणे वडाला वांगीएकदम अशक्य असलेली गोष्ट करणे
३७७.सात हात लाकुड नऊ हात ढलपीएखादी गोष्ट खूप मोठी करून सांगणे
३७८.साप साप म्हणून भुई धोपटणेसंकट नसताना त्याचा आभास निर्माण करणे
३७९.सारा गांव मामाचा एक नाही कामाचाजवळ खूप माणसे असणे पण वेळेला कोणीच उपयोगी न पडणें
३८०.सुंभ जळाला तरी पीळ जात नाहीसंपती गेली तरी गर्व जात नाही
३८१.सुरुवातीलाच माशी शिंकलीकोणत्याही कामाच्या सुरुवातीलाच अपशकुन होणे
३८२.स्नान करून पुण्य घडे तर पाण्यात बेडूक काय थोडेवरवरच्या चांगल्या कामाने पुण्य मिळत नाही.
३८३.हत्ती गेला पण शेपूट राहिलेकामाच्या बहुतेक भाग पूर्ण झालं आणि थोडेच शिल्लक राहिले आहे.
३८४.हत्ती बुडतो अन् शेळी ठाव मागतेजेथे भलेभले हात टेकतात तेथे साधारण कोणी बाजी मारतो.
३८५.हत्तीच्या दाढे मध्ये मिऱ्याचा दाणामोठ्या उपायांची गरज असताना अतिशय छोटे उपाय करत बसणे.
३८६.हत्तीच्या पायी येते आणि मुंगीच्या पायी जातेसंकटे येतात ती मोठ्या प्रमाणावर पण कमी होताना मात्र हळूहळू कमी होतात.
३८७.हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्रपरस्पर दुसऱ्याची वस्तू तिसर्‍यालाच देणे स्वतःला काहीच नुकसान न होता.
३८८.हाजिर तो वजीरजो वेळेवर हजर असतो त्याचाच फायदा होतो.
३८९.हात ओला तर मित्र भलातुमच्या पासून काही फायदा होणार असेल तर लोक तुमची स्तुती करतात.
३९०.हात फिरे तिथे लक्ष्मी वसेउद्योगी माणसाच्या घरी सदैव्य संपत्ती नांदत राहते.
३९१.हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागणेजे आपल्या हातात आहे ते सोडून उगीचच दुसरे मिळवण्याच्या आशेने हाती आहे ते गमावण्याची वेळ येणे.
३९२.हातच्या काकणाला आरसा कशालास्पष्ट दिसत असलेल्या गोष्टीला पुरावा कशाला.
३९३.हिरा तो हिरा गार तो गारगुणी माणसाचे गुण हे प्रकट होतातच.
३९४.हिऱ्या पोटी गारगोटीचांगल्या च्या पोटी वाईट गोष्ट होणे.
३९५.हृदयाचा उन्हाळा आणि डोळ्यांच्या पावसाळाउगीच खोटे अश्रू ढाळत बसणे.
३९६.एका पिसाने मोर होत नाहीछोट्याश्या यशाने प्रसिद्धी मिळत नाही.
३९७.होळी जळाली आणि थंडी पळालीहोळीनंतर थंडी कमी होत जाणे.
३९८.नाव मोठे लक्षण खोटेनाव लौकिक मोठे असणे, पण अस्तित्वात मात्र काहीच नसणे.
३९९.सासू बोले सुने लागे बोलायचे दुसऱ्यासाठी पण नाव कुना वेगळ्याचेच घ्यायचे.
४००कांदा पडला पेवात, पिसा हिंडे गावातचुकीच्या मार्गाने शोध घेण्याचा मूर्खपणा करणे.

Proverbs meaning in Marathi :

(Proverbs meaning in Marathi : )इतर लिंक्स :
➥ मराठी रंग :
➦ विशेषण व विशेषणाचे प्रकार
➥ सर्वनामाचे प्रकार

Proverbs meaning in Marathi : 50 marathi proverbs, proverbs in english to marathi, proverbs meaning in marathi, Marathi Mhani (मराठी म्हणी), मराठीतील सर्व म्हणी, मराठी भाषेतील म्हणी व त्यांचे, मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ, marathi mhani v tyanche arth, list of marathi mhani, marathi v arth, marathi mhani with meaning. list of marathi mhani, marathi mhani list,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *