देवनागरी गिनती
मराठी जग

Marathi Numbers in words | Marathi Ank | मराठी अंक

Marathi Numbers in words | मराठी अंक/ देवनागरी अंक आणि अक्षरी लेखन (Marathi Ank)

मराठीतील अंक १ ते अब्ज पर्यंत दिले आहेत.

१ ते १० देवनागरी अंक

Marathi Numbers 1 to 10

११ ते २० देवनागरी अंक

Marathi Numbers 11 to 20

२१ ते ३० देवनागरी अंक :

Marathi Numbers 21 to 30

३१ ते ४० देवनागरी अंक

Marathi Numbers-31-to-40

नाम म्हणजे काय ? : एखाद्या व्यक्तिला, वस्तुला, पक्षांना, प्राण्यांना, एखाद्या ठिकाणाला तसेच काल्पनिक घटक.… Read more…

४१ ते ५० देवनागरी अंक

Marathi Numbers-41-to-50

५१ ते ६० देवनागरी अंक

Marathi Numbers-51-to-60

नामाचे प्रकार : नामाचे मुख्य तीन प्रकार आहेत :… Read more…

६१ ते ७० देवनागरी अंक

Marathi-numbers-61-to-70

१ ते ० देवनागरी अंक

Marathi-numbers-71-to-80

८१ ते ९० देवनागरी अंक

Marathi-numbers-81-to-90

९० ते १०० देवनागरी अंक

Marathi-numbers-91-to-100

१००० ते अब्ज देवनागरी अंक

Marathi-numbers-1000-to-Billion

इतर लिंक्स :
➥ मराठी रंग :

Marathi Numbers in words :

Numbers in Marathi, Marathi Ank Worksheets, marathi number names from 1-100, marathi number names from 1to 100, english to marathi numbers, marathi numbers 1 to 100 in words, 1 te 100 ank marathi, marathi barakhadi 1 to 100, english to marathi numbers, marathi numbers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *