Samanarthi shabd in marathi
मराठी जग

Samanarthi shabd in marathi | 500+ समानार्थी शब्द

Samanarthi shabd in marathi (समानार्थी शब्द) : एखाद्या शब्दाचा त्याचा सारखाच अर्थ बोध करणाऱ्या पर्यायवाची शब्दाला ‘समानार्थी शब्द’ असे म्हणतात.

Synonyms in Marathi :

उदा. :
पृथ्वी : धरणी, वसुंधरा, भुमी, भू, धरा, अवनी, जमीन, वसुधा, धरित्री, मही, मेदिनी, कुंभिनी, विश्वंभरा इ.

➤वरील उदाहरणा वरून आपणास असे लक्षात येईल की ‘पृथ्वी’ या एका शब्दासाठी बरेच पर्यायी शब्द आहेत.
➤म्हणून समानार्थी शब्दांना पर्यायवाची शब्द असे ही म्हणतात.

➤असेच अजून काही समानार्थी शब्द पाहूया : List of 500+ synonyms words in Marathi.

“अ, आ, अं पासून सुरु होणारे शब्द”

“अ, आ, अं पासून सुरु होणारे शब्द”
शब्द समानार्थी शब्द शब्द समानार्थी शब्द
अंकआकडाअंगशरीर
अंगणआवारअंगारनिखारा
अंघोळस्नानअचलस्थिर, शांत, पर्वत
अंतशेवटअंतरिक्षअवकाश, इलाज, उपाय
अंधारकाळोख, तिमिरअंबरवस्त्र
अगणितअसंख्य, अमर्यादअग्नीआग, अनल, विस्तव, वन्ही, अंगार, पावक, हुताशन, शिखी
अचंबाआश्चर्य, नवलअचलशांत,स्थिर
अडचणसमस्याअतिथीपाहुणा 
अत्याचारअन्यायअनर्थसंकट
अनाआणिअनाथपोरका
अन्नआहार, खाद्यअपघातदुर्घटना
अपमानमानभंगअपराधगुन्हा, दोष
अपायइजा अपेक्षाभंगहिरमोड
अभिनंदनगौरवअभिनेतानट
अभिमानगर्वअभिवादननमस्कार, वंदन, प्रणाम
अभ्याससराव, परिपाठ, व्यासंग अमृतपीयूष, सुधा
अरण्यवन, जंगल, कानन, विपिनअवघडकठीण
अवचितएकदमअवर्षणदुष्काळ
अविरतसतत,अखंडअश्रूआसू
अहंकारगर्वअहीसाप, भुजंग, सर्प, पन्नग, फनी
आईमाता, माय, जननी, माउली, जन्मदा, जन्मदात्रीआकाशआभाळ, गगन, नभ, अंबर, वितान, आवकाश, अंतरीक्ष, अंतराळ
आजारीपीडित,रोगीआज्ञाआदेश, हुकूम
आठवडासप्ताहआठवणस्मरण, स्मृती, सय
आतुरताउत्सुकता आदरमान 
आनंदहर्ष, मोद, संतोष, प्रमोद, उल्हास, उद्धवआपत्तीसंकट
आपुलकीजवळीकताआयुष्यजीवन, हयात
आरंभसुरवातआरसादर्पण, मुकुर, आदर्श
आरोपीगुन्हेगार, अपराधीआळशीकुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट
आवाजध्वनी, रव आवाजमांआवाजात
आशाइच्छाआशीर्वादशुभचिंतन
आश्चर्यनवल, अचंबा, विस्मय, अचरथ, आचोजआसमनीषा
आसक्तीलोभआसनबैठक


“इ, उ, ॠ, ए व ओ पासून सुरु होणारे शब्द”

“इ, उ, ॠ, ए व ओ पासून सुरु होणारे शब्द”
शब्द समानार्थी शब्द शब्द समानार्थी शब्द
इंद्रसुरेंद्र, नाकेश, वसाव, सहस्त्राक्ष, वज्रपाणी, देवेंद्रइच्छाआकांक्षा, आस, मनीषा, स्पृहा, अपेक्षा
इशारासूचनाइहलोकमृत्युलोक
ईर्षाचुरसईश्वरदेव,ईश, निर्जर, परमेश्वर, अलक्ष, सूर, विभूध, अलख, प्रभू, त्रिदश 
उक्तीवचनउठावाचीउठायची
उणीवकमतरताउत्कर्षभरभराट
उत्सवसमारंभ, सण, सोहळाउदरपोट
उदासखिन्नउपद्रवत्रास
उपवनबगीचाउपेक्षाहेळसांड
उशीरविलंबऊर्जाशक्ती
ऋषीतपस्वी, मुनी, साधू, तापसॠणकर्ज
ॠतूमोसमएकजूटएकी, ऐक्य
एकताएकी, ऐक्यऐटरुबाब, डौल
ऐश्वर्यवैभवओंजळभरअंजूरभर
ओझेवजन, भारओढाझरा,नाला
ओळखपरिचयऔक्षणओवाळणे


“क, ख, व ग पासून सुरु होणारे शब्द” :

“क, ख, व ग पासून सुरु होणारे शब्द”
शब्द समानार्थी शब्द शब्द समानार्थी शब्द
कंजूषकृपण कटकारस्थान
कटीकंबरकठीणअवघड
कठोरनिर्दयकथागोष्ट, कहाणी, हकिकत
कनकसोनेकपाळललाट, भाल, कपोल, निढळ, अलिक
कमळपंकज, नलिनी, अळत, पद्म, सरोज, अंभोज, अरविंद, राजीव, अब्जकरमणूकमनोरंजन
कविताकाव्य, पद्यकष्टश्रम, मेहनत
काठकिनारा, तीर, तटकानश्रवण
कामकार्य, काजकारागृहकैदखाना, तुरुंग
कार्यकाम कार्यक्षमकुशल, दक्ष, निपुण, हुशार
कालांतरानेदिसामासाकाळसमय, वेळ, अवधी
कावळाकाक, एकाक्ष, वायसकाष्ठलाकूड
कासवकूर्म, कामट, कमठ, कच्छप, कच्छकिमयाजादू
किल्लागड, दुर्गकीर्तीप्रसिद्धी, लौकिक, ख्याती
कुचंबणाघुसमटकुटीझोपडी
कुटुंबपरिवारकुतूहलउत्सुकता
कुत्राश्वान कुशलहुशार, तरबेज  
कृपणकंजूषकृशहडकुळा
कोठारभांडारकोळिष्टकजळमट
कोवळीककोमलताक्षमामाफी
क्षीणअशक्तक्षुधाभूक
खगपक्षी, विहंग, व्दिज, अंडज, शकुन्तखटाटोपप्रयत्न
खडकमोठादगड, पाषाणखड्गतलवार
खणकप्पा  खरेपणान्यायनीती
खलनीच, दुष्ट, दुर्जनखाटाकरणेआंबवणे
खात्रीविश्वासखालीजाणेअधोगती 
खिडकीगवाक्षखेडेगाव, ग्राम 
खोड्याचेष्टा, मस्करीख्यातीकीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक
गंधवास, दरवळगंमतमौज, मजा
गणपतीलंम्बोदर, गजानन, हेरंब, निधी, धरणीधर, वक्रतुंडगनीमशत्रु, अरी
गरजआवश्यकतागरवारगर्भवती
गरुडखगेंद्र, खगेश्वर, तार्क्ष्य, वैनतेयगर्वअहंकार
गवईगायकगवततृण
गाजावाजाकीर्ती, प्रसिद्धीगाणेगीत, गान
गायधेनू, गोमातागावग्राम, खेडे
गुन्हाअपराधगुलामीदास्य
गोडमधुर गोणीपोते
गोष्टकहाणी, कथागौरवसन्मान 
ग्रंथपुस्तक ग्राहकगिऱ्हाईक


“इतर काही समानार्थी शब्द”

“इतर काही समानार्थी शब्द”
शब्द समानार्थी शब्द शब्द समानार्थी शब्द
घागरघडा, मडके घोडाअश्व, हय, वारू, तुरंग, वाजी
घोयकाघोळका, जमावचंद्रशशी, रजनीनाथ, इंदू, सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम
घरसदन, गृह, निकेतन, आलय, भवन, निवास, धामघरटेखोपा
चक्रचाक चरणपाय, पाऊल
चरितार्थउदरनिर्वाह चऱ्हाटदोरखंड
चवरुची, गोडीचांदणेकौमुदी, चंद्रप्रकाश, चंद्रिका, ज्योत्स्ना
चाकचक्रचाडआवड, गरज, गोडी
चिंताकाळजीचिडीचूपशांत
चिमुरडीलहानचूकदोष 
चेहरामुखचौकशीविचारपूस
चौफेरभोवताली, सर्वत्रछंदनाद, आवड
छानसुरेख, सुंदरछिद्रभोक
जंगलरान जगदुनिया, विश्व
जत्रामेळाजनलोक, जनता 
जमीनभूमी, धरती, भुईजयघोषजयजयकार
जीवप्राणजीवनआयुष्य, हयात
जुलूमअत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय ज्यातातजात्यात
झाडवृक्ष, तरू, पादप, द्रूप, गुल्म, अगम, विटप, शाखीझुंझुरकापहाटेस
झेंडाध्वज, निशाणझोकाझुला
झोपनिद्रा झोपडीकुटीर, खोप
टंचाईकमतरताटेकडीहुकडी
ठगचोरठिकाणस्थान
ठेकेदारमक्तेदार, कंत्राटदारडोंगरपर्वत, गिरी
डोकेमस्तक, शीर्ष, शीरढगमेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन
डोळानेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्ष, आवळू, अंबकडोयाडोळा
तक्रारगाऱ्हाणे तरुणजवान, युवक
तलावतडाग, सरोवर, कासारतळेतलाव, सरोवर, तडाग
ताणीस्नीताणूनतारणरक्षण
तारूजहाज, गलबततालठेका
तुरंगकैदखाना, बंदिवासतुलनासाम्य
तृष्णातहान, लालसातोंडतुंड, वक्र, आनन, वदन, मुख
त्वचाकातडीथट्टामस्करी, चेष्टा
थवासमूहथोबाडगालपट
दगडपाषाण, खडकदरवाजादार, कवाड
दामपैसा दारदरवाजा
दारिद्र्यगरिबीदिवसदिन, वार, वासर
दिवादीप, दीपकदुजादुसरा
दूधदुग्ध, पय, क्षिरदृढतामजबुती
दृश्यदेखावा देखतबघत, पाहत
देखावादृश्यदेवईश्वर, विधाता
देशराष्ट्रदेहतनु, तन, काया, वपू, शरीर
दौलतसंपत्ती, धन द्वेषमत्सर, हेवा
धरतीभूमी, धरणीध्वनीआवाज, रव
नक्कलप्रतिकृतीनजरदृष्टी
नजराणाभेट, उपहारनदीसरिता, तटिनी, तरंगिणी, जलवाहिनी
नमस्कारवंदन, नमन नवनीतलोणी
नवराभ्रतार, वल्लभ, पती, कांत, नाथ, दादला, धवनाचनृत्य
नातेवाईकनातलगनारळश्रीफळ, जारियल
नियमपद्धतनिर्जनओसाड
निर्धारनिश्चयनिर्मळस्वच्छ
निश्चयनिर्धारनिष्ठाश्रद्धा
नृत्यनाचनोकरसेवक
नौदलआरमारन्हौतंनव्हते
पंक्तीओळ, पतंग, रांगपक्षीपाखरू, खग, विहंग, व्दिज, अंडज
पतीनवरा, वरपत्नीबायको, अस्तुरी, अर्धागी, भार्या, कांता, जाया, सहधर्मचारिणी
पत्रटपालपरिश्रमकष्ट, मेहनत
परीक्षाकसोटीपर्वतडोंगर, गिरी, अचल, शैल, अद्री
पर्वाचिंता, काळजीपहाटउषा
पाऊलपाय, चरणपाऊलवाटपायवाट
पाऊसवर्षा, पर्जन्यपाखरूपक्षी
पाडाआदीवासींची १०-१५ घरांचीवस्तीपाणीजल, नीर, तोय, उदक, जीवन, सलिल, पय, अंबू, अंभ, वारी
पानपत्र, पत्ता, पर्णपिशवीथैली
पुंजापूजनपुतळाप्रतिमा, बाहुले
पुरातनप्राचीन पुस्तकग्रंथ
पृथ्वीधरणी, जमीन, वसुंधरा, वसुधा, धरा, भुमी, धरित्री, मही, अवनी, भू, क्षमा, उरबी, कुंभिनी, मेदिनी, विश्वंभरा, क्षिती पोपटराघू, शुक
प्रकाशउजेडप्रजालोक
प्रतनक्कलप्रदेशप्रांत
प्रपंचसंसारप्रवाससफर, फेरफटका, पर्यटन, , यात्रा
प्रवासीवाटसरू, पांथस्थ, मार्गिकप्राणजीव
प्राप्त:काळउषा, सकाळ, पहाटप्रामाणिकपणाइमानदारी
प्रारंभसुरुवात, आरंभ प्रार्थनास्तवन
प्रासादवाडाप्रेमप्रीती, माया, जिव्हाळा
प्रोत्साहनउत्तेजनफलकफळा
फांदीशाखाफूलपुष्प, सुमन, कुसुम
बक्षीसपारितोषिक, पुरस्कारबदलफेरफार, कलाटणी
बर्फहिम बहीणभगिनी
बागबगीचा, उद्यान, वाटिकाबादशाहासम्राट
बापपिता, वडील, जनकबाळबालक
बासरीपावाबुद्धीमती
बेतयोजनाबैलवृषभ, खोंड,
ब्रीदबाणा भरवसाविश्वास
भरारीझेप, उड्डाणभव्यटोलेजंग
भांडणतंटा भाऊबंधू, सहोदर, भ्राता
भाटस्तुतिपाठकभारतीभाषा, वैखरी
भाळकपाळभुंगाभ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुकर
भेदभावफरकभेसळमिलावट
भोंगखोपटे, झोपडीभोजनजेवण
मंगलपवित्रमंडपामांमंडपामध्ये
मंदपणामंडपाच्यामंदिरदेऊळ, देवालय
मकरंदमधमजूरकामगार
मत्सरव्देष, असूयामदतसाहाय्य
मनचित्त, अंतःकरणमनोरंजनमनोरंजन
ममतामाया, जिव्हाळा, वात्सल्यमलूलनिस्तेज
मस्तकडोके, शीर, माथा महिनामास
महिलास्त्री, बाई, ललनामाणूसमानव
मानगळा मानवतामाणुसकी
मार्गरस्ता, वाटमित्रदोस्त, सोबती, सखा, सवंगडी
मिष्टान्नगोडधोडमुखतोंड, चेहरा
मुद्राचेहरा, मुख, तोंड, वदनमुलगापुत्र, सुत, तनय, नंदन, तनुत
मुलगीकन्या, तनया, दुहिता, नंदिनी, आत्मजा मुलामालेप
मुलुखप्रदेश, प्रांत, परगणामेहनतकष्ट, श्रम, परिश्रम
मैत्रीदोस्तीमोहाचीफुलेमोवा
मोहिनीभुरळमौजमजा, गंमत
म्होरक्यापुढारी, नेता यशसफलता


“इतर काही समानार्थी शब्द”

“इतर काही समानार्थी शब्द”
शब्द समानार्थी शब्द शब्द समानार्थी शब्द
युक्तीविचार, शक्कलयुद्धलढाई, संग्राम, लढा, समर
येतवरीयेईपर्यंतयोद्धालढवय्या
रक्तरुधिररणांगणरणभूमी, समरांगण
रांगओळरागक्रोध, संताप, चीड
राजानरेश, नृप, भूपाल, राणा, रायारात्रनिशा, रजनी, यामिनी
रानवन, जंगल, अरण्य, काननराष्ट्रदेश
रुक्षनीरज, कोरडेरुबाबऐट, तोरा 
रूपसौंदर्यरेखीवसुंदर, सुबक
र्हायणंराहिलेर्हासहानी   
लग्नविवाह, परिणय लाजशरम,
लाटलहरलोटकेमडके
लोभहाववडीलपिता
वद्रावरवरचावद्राचा
वस्त्रकपडावाटमार्ग, रस्ता
वातावरणरागरंगवाद्यवाजप
वारावात, पवन, अनिल, मारुत, समीर, वायूवितरणवाटप, वाटणी
विद्याज्ञानविनंतीविनवणी
विनयनम्रताविरोधप्रतिकार, विसंगती
विवंचनाचिंता, काळजीविश्रांतीविसावा, आराम
विश्वजग, दुनिया विषण्णकष्टी
विसावाविश्रांती, आराम वीजविद्युर, सौदामिनी
वृत्तीस्वभाववृद्धम्हातारा
वेगगतीवेदनायातना 
वेळसमय, प्रहरवेळूबांबू
वेशसोशाखवैराणओसाड, भकास, उजाड
वैरीशत्रू, दुष्मनवैषम्यविषाद
व्यवसायधंदाव्याख्यानभाषण 
शंकरचंद्रचूड शक्तीसामर्थ्य, जोर, बळ
शरीरदेह, तनू, काया, कुडी, अंगशर्यतस्पर्धा, होड, चुरस
शवप्रेतशहरनगर
शाळाविद्यालयशाळुंकाशिविलिंग
शास्त्रज्ञवैज्ञानिकशिकस्तपराकाष्ठा
शिक्षकमास्तर, गुरु, गुरुजीशिक्षादंड, शासन 
शिवारशेत, वावरशीणथकवा
शीतलथंड, गारशीलचारित्र्य
शेजशय्या, बिछाना, अंथरूणशेतशिवार, वावर, क्षेत्र
श्रमकष्ट, मेहनत श्वापदजनावर
संकटआपत्तीसंतसज्जन, साधू
संधीमोकासंध्याकाळसायंकाळ, सांज
संपत्तीधन, दौलत, संपदासकाळप्रभात, उष:काल
सचोटीखरेपणासजाशिक्षा
सन्मानआदर सफाईस्वच्छता
सवलतसूटसांगतम्हणत
सागरसमुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, दर्या, अर्णवसाथसोबत, संगत
साथीसोबती, मित्र, दोस्त, सखासामर्थ्यशक्ती, बळ
सायंकाळसंध्याकाळसावलीछाया  
साहित्यलिखाणसिंहकेसरी, मृगराज, वनराज
सिनेमाचित्रपट, बोलपटसीगशीग
सुंदरसुरेख, रमणीय, मनोहर, छानसुगंधसुवास, परिमळ, दरवळ
सुरेलगोडसुवाससुगंध, परिमल, दरवळ
सुविधासोयसूतधागा, दोरा
सूरस्वर सूर्यरवी, भास्कर, दिनकर, सविता, मित्र, अरुण, भानू, आदित्य
सेवाशुश्रूषा   सोनेसुवर्ण, कांचन, हेम, कनक
सोहळासमारंभस्तुतीप्रशंसा
स्त्रीबाई, महिला, ललनास्थानठिकाण, वास, ठाव 
स्पर्धाचुरस, शर्यत, होड, पैजस्फूर्तीप्रेरणा
स्वच्छताझाडलोटस्वेदघाम, धर्म
हकिकतगोष्ट, कहाणी, कथाहत्तीगज, पिलू, सारंग, कुंजर
हद्दसीमा, शीवहर्दमच्यावानीनेहमीप्रमाणे
हल्लाचढाईहळूचालणेमंदगती
हाकसादहातहस्त, कर, बाहू
हारीचएकत्रहिंमतधैर्य
हितकल्याणहुकूमतअधिकार
हुबेहूबतंतोतंतहुभाउभा
हुरूपउत्साहहेकाहट्ट, आग्रह


इतर लिंक्स :
➥ मराठी रंग :
➦ विशेषण व विशेषणाचे प्रकार
➥ सर्वनामाचे प्रकार


pan, baag, mati, aakash, surya samanarthi shabd in marathi, pan samanarthi shabd in marathi, योग्य समानार्थी शब्द,

3 Replies to “Samanarthi shabd in marathi | 500+ समानार्थी शब्द

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *