मराठी माझी मातृभाषा :
➤ भारतातील प्रमुख १० भाषांपैकी मराठी एक भाषा आहे. मराठी मातृभाषा असणाऱ्या लोकसंख्येनुसार मराठी ही जगातील १६वी व भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाची प्रथम बोलीभाषा आहे.
➤ कोणत्याही भाषेची सुरुवात ही अक्षरा पासून होते. अक्षरा पासून शब्द बनतात, शब्दांपासून वाक्य आणि वाक्यांपासून भाषा बनते. कोणतीही भाषा अगदी अस्खलित बोलता व लिहिता येण्यासाठी त्या भाषेचे व्याकरण माहित असणे आवश्यक असते. मराठी भाषेचे संपूर्ण माहिती देण्याचा प्रयत्न आम्ही येथे करत आहोत. चला तर मग पाहूया..


Check our Craft Channel

About Smart School Infolips

Complete the surveys and make money on Swagbucks

Craft

Select a smart phone, please click below and confirm your decision

Craft


From Smart School